Feeds RSS
Feeds RSS

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ข่าวดีที่เปลี่ยนชีวิตอันมืดมน

หนังเรื่องพระเยซูคริสต์ กำเนิดโลกและสรรพสิ่ง 8 ภาษา

หนังชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ กำเนิดโลกและสรรพสิ่ง ภาษาไทย ภาษาคำเมือง ภาษาไทยใต้ ภาษาลาว(เวียงจันทน์) พม่า  เขมร  มาลายู(ปัตตานี)  เวียดนาม

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงรักประชาชน The King of Giving

ความดีบางครั้งจะดูมาช้าแต่ไม่เคยสาย

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ แม้จะใช้เวลา 30 ปีก็ตาม..

พิษภัยและที่มาของโรคจากอาหาร

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พนมสารคาม แปลว่าอะไร

พนมสารคาม แปลว่าอะไร มีที่มาอย่างไร ใครทราบบ้างครับ.. แต่ความหมายของชื่ออธิบายได้ว่า.. พนม แปลว่า น. ภูเขา. (ข.) ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม. ก. ทําให้มีรูปอย่างดอกบัวตูม เช่น พนมมือ. สารคาม คามแปลว่า บ้าน หรือ หมู่บ้าน สาร ใช้ประกอบหน้าคำ แปลว่าทั้งหมด ทั้งสิ้น เช่น ทั่วทุกสารทิศ คือมาจากทุกทิศทุกทาง รวมความหมาย สารคาม คือทั่วทุกหมู่บ้าน ความหมายคือทั่วทั้งประเทศนั่นเองครับ นอกจากนี้ สาร ยังแปลได้ว่า แก่น เนื้อแท้ที่แข็ง ส่วนสำคัญ หนังสือ จดหมาย หรือเป็นชื่อข้าว(ข้าวสาร) อาจแปลได้ว่า หมู่บ้านหรือชุมชนที่เข้มแข็ง ก็น่าจะได้ครับ เอาความหมายมาจากพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ปี2530 ครับ